Tháng Chín (September)

Tháng chín se lạnh
Những đồi cỏ vàng mượt như nhung
Nghe đâu đây mùi thơm cinnamon
Mùi rừng phong đỏ vàng rực rỡ

Tháng chín xa xưa tràn môi bầu sữa mẹ
Những táng cây phượng vĩ đã không còn đỏ rực góc sân trường
Tiếng súng nơi chiến trường nổ theo lời ru ơi hời của mẹ

Tháng chín của sự sinh
Những nụ cười in trên bọt nước biển Vũng Tàu trắng xóa,
Hay ẩn sau những trái su su nặng trĩu của bà ngoại ở Đà Lạt

Tháng chín cũng bắt đầu của sự diệt
Bao nhiêu nước mắt đã chảy đầy sông ngòi biển cả
Giọt nước mắt nào sẽ lăn lần cuối ra đại dương nghìn trùng

viết cho tháng sinh nhật 2016

3 Comments

  1. “Những táng cây phượng vĩ đã không còn đỏ rực góc sân trường
    Tiếng súng nơi chiến trường nổ theo lời ru ơi hời của mẹ”(Temy)

    Wow … Tề My , bài thơ hay quá

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s