05-17-2016

My shoulder length hair

is long enough to stir memories

The reminiscences flow

like an endless Om mantra

The Om is reverberating

The roads I have departed

The paths I will tread on

How do I know

which direction is the best

The Spring flowers are blooming

and singing the universal songs

Will the Heart Sutra

accentuate their notes

and shed light on my way home?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóc ai chấm bờ vai

Cho vừa khơi nỗi nhớ

Nỗi nhớ dài

Như tiếng Om bất tận

Tiếng Om vang vọng thì thầm

Mọi nẻo đường đã qua

Những con đường chưa tới

Làm sao ai biết

Trái tim có hồi sai nhịp

Nên cứ đứng mãi ngã ba đường

Hoa cỏ mùa Xuân

Đang rộn ràng khúc du ca

Câu kinh bát nhã

Có sáng nẻo ta về

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s